fbpx

מחירון

מגוון מסלולים שמתאימים לכל עסק

Basic

89 לחודש בתשלום שנתי

או

99 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
-
-
עד 20 מוצרים
עד 100 תמונות
-
-
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
עד 20 מוצרים פשוטים
-
-
-
-
-
התראות למייל
-
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
-
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
-
-
-

Unlimited

116 לחודש בתשלום שנתי

או

129 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
-
-
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
-
-
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
-
-

Business

179 לחודש בתשלום שנתי

או

199 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
בניית חנות ע"י צוות טריפו
תחזוקת חנות ע"י צוות טריפו
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
-
-
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
תמיכה טלפונית
-

מסלול בהתאמה אישית

צרו איתנו קשר

להצעת מחיר

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
בניית חנות ע"י צוות טריפו
תחזוקת חנות ע"י צוות טריפו
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
ניהול קמפיינים דיגיטליים
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
דוחות אנליטיקס שוטפים
התאמות אישיות לפי דרישה
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
תמיכה בטלפון
ליווי אישי ע"י Treepo

Basic

89 לחודש בתשלום שנתי

או

99 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
-
-
עד 20 מוצרים
עד 100 תמונות
-
-
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
עד 20 מוצרים פשוטים
-
-
-
-
-
התראות למייל
-
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
-
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
-
-
-

Unlimited

116 לחודש בתשלום שנתי

או

129 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
-
-
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
-
-
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
-
-

Business

179 לחודש בתשלום שנתי

או

199 לחודש בתשלום חודשי

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
בניית חנות ע"י צוות טריפו
תחזוקת חנות ע"י צוות טריפו
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
-
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
-
-
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
תמיכה טלפונית
-

מסלול בהתאמה אישית

צרו איתנו קשר

להצעת מחיר

המחירים לפני מע”מ
חנות אינטרנטית מלאה מותאמת לטלפון/מחשב/טאבלט
בניית חנות ע"י צוות טריפו
תחזוקת חנות ע"י צוות טריפו
מוצרים ללא הגבלה
תמונות ללא הגבלה
סנכרון מוצרים עם פייסבוק ואינסטגרם
סליקת אשראי ***
ניהול קמפיינים דיגיטליים
מערכת ניהול עשירה
הנפקת קופונים
ניהול מבצעים והנחות
ניהול אפשרויות משלוחים
מוצרים פשוטים ללא הגבלה
מוצרים מורכבים ללא הגבלה
קישור לWhatsApp עם הלקוח
נתוני צפיות לכל מוצר
דוחות אנליטיקס שוטפים
התאמות אישיות לפי דרישה
התראות למייל
התראות לWhatsApp
יכולות SEO מתקדמות
חיבור לעמוד Instagram
חיבור לעמוד Facebook
חנוות מאובטחת בטכנולוגיית SSL
גיבויים יומיים של המערכת והגשת תכנים בcdn
סליקה בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS
הטבות מיוחדות - במרקט למוכרים
האקדמיה של טריפו
תמיכה במייל
תמיכה בWhatsApp
תמיכה בטלפון
ליווי אישי ע"י Treepo

מנוי חודשי ניתן לבטל בכל חודש.

מנוי שנתי לא ניתן לבטל, אך ניתן להקפיא עד 3 חודשים.

*חיבור מסוף סליקה של חברת MAX, כפוף להרשמה ב-MAX ולא כולל עמלות המשולמות לחברת MAX עבור סליקה ואחזקת המסוף.

נרשמים לטריפו בכמה קליקים

בשליחת הפרטים הנכם מסכימים לקבלת עדכונים למייל מטעם Treepo.