fbpx

מדיניות הפרטיות של טריפו

חברת טריפו (להלן: “טריפו“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת www.treepo.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת טריפו, להלן: “האתר“). 

האתר נועד על מנת לקשר בין בתי עסק המציעים מוצרי בוטיק המיוצרים בישראל לבין מי שמעוניינים לרכוש מוצרים אלה (“השירות”).

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשירות. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת טריפו במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות. 

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

המידע שאנחנו אוספים עלייך

מידע הדרוש לרישום בית עסק לאתר- אם ברצונך להציע את מוצרייך להצגה באתר יהיה עלייך להירשם לאתר כבית עסק. לצורך כך אנו נבקש ממך למלא טופס רישום הכולל פרטים אודות איש הקשר מול בית העסק לרבות שמו המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל, כתובת וכדומה. 

מידע הדרוש לביצוע הזמנה באתר- אם ברצונך להזמין מוצרים באמצעות האתר יהיה עלייך למלא טופס הזמנה הכולל את שמך המלא, כתובת, מספר טלפון, כתובת אי-מייל, והמוצרים שברצונך להזמין. אם תרצה להירשם כמשתמש באתר תדרש גם לשם משתמש וסיסמא. 

מידע הנאסף בקשר עם פניה לטריפו- אם ברצונך לפנות לטריפו תוכל לעשות כן באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לצורך שליחת פניה לטריפו תתבקש למסור פרטים כגון שמך המלא, מספר טלפון, כתובת אי-מייל ותוכן פנייתך. 

אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האמור לעיל, אולם אם תבחר שלא למסור מידע זה לא נוכל לרשום את בית העסק שלך לאתר, לבצע את ההזמנה שלך או לענות לפנייתך. 

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומודעת למסירת פרטיו לטריפו, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר- בעת שאתה משתמש באתר, תאסוף טריפו מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תוכן שיצרת או פרסמת באתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד. חלק מהשירותים המוצעים באמצעות האתר הם מבוססי מיקום. ככל שתבחר להשתמש בשירותים אלו כאמור, תידרש הסכמתך לאשר לאתר גישה למיקומך הגיאוגרפי. 

בנוסף, טריפו רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות.

 

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף טריפו במהלך השימוש שתעשה בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות –  

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות שמציע האתר ובתכנים הכלולים בו;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את טריפו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירות הניתן על ידי טריפו להעדפותיך; 
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של טריפו ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את תנאי השימוש, או בכל דרך אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של השירות; 
 • ליצירת קשר איתך כשטריפו סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות והאתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשטריפו סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן; 
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

   

מסירת מידע לצדדים שלישיים

טריפו לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן – 

 • אם ביצעת הזמנה באתר, פרטייך יעברו לבית העסק ממנו התבצעה ההזמנה.  
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות; 
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי טריפו כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי טריפו צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין טריפו או מי מטעמה;
 • בכל מקרה טריפו תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לטריפו, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בטריפו וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. טריפו לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם טריפו תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של טריפו ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

   

היכן נשמר המידע?

המידע שטריפו אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

Cookies 

טריפו עשויה להשתמש באתר ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. 

‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד. 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה. 

 

אבטחת מידע

טריפו מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. 

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מטריפו אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות. מידע הדרוש לטריפו – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות – יוסיף להישמר על ידי טריפו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מפעילת השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לטריפו לפעול כאמור.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

טריפו רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה לטריפו באמצעות כתובת הדוא”ל: contact@treepo.co.il  נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

עודכן לאחרונה: 12 ביולי 2021

0
  סל הקניות שלי
  העגלה שלך ריקה
   הפעלת קופון