fbpx

תנאי השימוש של טריפו

ברוכים הבאים לאתר המכירות של חברת טריפו, הפועל בכתובת האינטרנט www.treepo.co.il  ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר (להלן: “האתר“). תנאים אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת כל מוצר או שירות המוצע באתר (להלן יחדיו: “המוצרים“). 

אנא קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. השימוש באתר בין אם בדרך של הצעת מוצרים או הזמנת מוצרים באמצעותו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “המסמכים המחייבים“). 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח או כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

תשומת לבך כי השימוש באתר מחייב חיבור מקוון של מכשיר הקצה שברשותך לרשת האינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם.

 

מי אנחנו?

האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת טריפו המאוגדת בישראל (במסמכים המחייבים: “הנהלת האתר“). האתר מציג ומציע למכירה מוצרי בוטיק המוצעים ע”י בתי עסק שונים המיוצרים או מורכבים בישראל בלבד, כפי שהנהלת האתר תציע באמצעות האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

האתר מציג פירוט רלבנטי על כל מוצר ומוצר כך שתוכל למצוא את המוצר הרלוונטי והמתאים לך ביותר. 

הזמנות לרכישת מוצרים שתבצע באמצעות האתר (להלן: “השירות“) ייעשו בכפוף למפורט בתנאים אלה. בכל שאלה הנוגעת לאתר, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות הקישור לטופס יצירת הקשר המופיע באתר ונשוב אליך בהקדם.

לאחר שמסרת את פרטיך באתר ואישרת את המסמכים המחייבים, הנהלת האתר תהא רשאית להציג או לשלוח אליך עדכונים, באמצעות החשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני ובמסרונים (SMS או WhatsApp) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אלייך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. 

 

למי נספק את המוצרים?

התקשרות בעיסקה כלשהי באמצעות האתר מיועדת לבני 18 ומעלה. באישורך את תנאים אלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו, אלא באמצעות הורייך או כל נציג חוקי אחר מטעמך.

לאחר ביצוע הזמנה באמצעות האתר, הנהלת האתר תעביר את פרטייך לבית העסק הרלוונטי על מנת להשלים את תהליך הרכישה ואספקת המוצר הנרכש. הנהלת האתר אינה אחראית להשלמת תהליך הרכישה מול בית העסק, לאספקת המוצר או לטיבו, ואלה יהיו באחריות בית העסק בלבד. 

על אף האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר ללקוח כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, או לבית עסק להציע מוצרים באתר גם אם הזמין/הציע בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר רשאית לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי – 

 1. אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר; 
 3. אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם הפרת את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
 5. אם אתה חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;

שימוש באתר כבית עסק

אם הנך מעוניין למכור את מוצרייך באתר כבית עסק, יהיה עלייך למלא טופס רישום באתר ולפרט מהם המוצרים אשר בכוונתך למכור, שם בית העסק ודרכי יצירת קשר עימו, אמצעי התשלום שבית העסק מקבל, מדיניות משלוחים וביטול עסקה וכדומה. 

בנוסף, תוכל גם לבקש לחבר מסוף סליקה אינטרנטי (המשמש לקבלת תשלום בכרטיס אשראי) לחנות שלך באתר. חיבור המסוף כרוך בהרשמה ופתיחת חשבון סליקה באחד מהספקים המשתפים פעולה עם האתר ואין לאתר כל השפעה על תהליך ההרשמה והאישור שלך בתהליך הנ”ל. רק במידה ואכן תאושר על ידי ספק הסליקה ותענה על ההגדרות המתאימות באתר אנו נוכל לבצע עבורך את חיבור המסוף לחנות שלך. במידה ולא תאושר על ידי ספק הסליקה לא תוכל לראות באתר כגורם אחראי לכך ולא יהיו לך טענות כלפי האתר בנוגע לחוסר האישור או השלכותיו עליך. על מנת לחבר את המסוף תידרש לתת לנו פרטים מזהים הנוגעים לחשבון העסק שלך אצל ספק הסליקה, פרטים אלו ישמשו אותנו לשימושים פנימיים בלבד, כמו חיבור בין החנות שלך למסוף הסליקה שלך, ולא נחלוק אותם עם גורמים חיצוניים. במידה ותבקש לחבר בין מסוף הסליקה שפתחת לחנות שלך ותעביר לנו את הפרטים המזהים אנו נראה בבקשה זו כהסכמתך לתנאים הנ”ל.

תשומת ליבך לכך כי האתר מיועד להצגת ומכירת מוצרים המיוצרים או מורכבים בישראל בלבד ואשר עומדים בסטנדרט איכות שנקבע על ידי הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לאשר את הצטרפותך לאתר כבית עסק או את פרסום חלק או כל מוצריך מכל סיבה שהיא, לרבות אם קיימת אינדיקציה לכך כי מוצרייך אינם מיוצרים בישראל או אינם עומדים בדרישות האיכות שהציבה הנהלת האתר. הנהלת האתר יכולה, אך אינה מחויבת לפרט את הסיבות בגינן החליטה שלא לרשום בית עסק לאתר. כמו כן, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של כל בית עסק שנרשם לאתר מכל סיבה שהיא, ובכללן בשל הסיבות האמורות לעיל. 

האתר פועל כגורם מקשר בין בית העסק לצרכנים פוטנציאלים, אולם הנהלת האתר אינה צד בעסקה בין בית העסק והצרכן. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לאספקת המוצר לצרכן, לאיכות המוצר ולעמידתו בכל דין ורגולציה רלוונטיים למוצרים המוצעים על ידו (לרבות רגולציה של משרד הבריאות במקרה של ממכר מזון).  

בעבור הרישום לאתר והצגת מוצרי בית העסק באתר, יהיה על בית העסק לשלם להנהלת האתר תשלום חודשי קבוע כאמור בעת ההרשמה לאתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות התשלום בכל עת. במידה והנהלת האתר תחליט לשנות את מדיניות התשלומים שלה תימסר על כך הודעה לבית העסק 7 ימים טרם כניסת השינוי לתוקף. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ברישומך לאתר כבית עסק והצגת מוצרייך באתר הנך מתחייב כי: 

 1. המוצרים שבית העסק מוכר ומציע באתר מיוצרים בישראל (או מורכבים בישראל במידה וחומרי הגלם מיובאים מחו”ל); 
 2. תמונות המוצרים שמציע בית העסק הינן תמונות אמיתיות ואותנטיות של המוצר המוצע;
 3. בית העסק מתחייב לעמוד בזמן האספקה, מדיניות המשלוחים ומדיניות ההחזרה המוצגת לרוכשים בהתאם למידע שמסר להנהלת האתר. על בית העסק לוודא כי המידע האמור המוצג באתר הוא מידע מדויק ולעדכנו מעת לעת אם יש צורך בכך; 
 4. בית העסק מתחייב לציית ולעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 וכן בהוראות כל דין ורגולציה רלוונטית למכירת מוצריו של בית העסק באתר. 
 5. בית העסק מתחייב לגבות מהרוכשים דרך האתר את הסכום שקבע למוצר באתר. על בית העסק לוודא כי מחיר המוצרים המוצג באתר הוא המחיר המעודכן והנכון וליידע את הנהלת האתר באופן מיידי במידה וחל שינוי בתמחור מוצריו באתר; 
 6. בית העסק הינו ח”פ/עוסק מורשה או פטור וכל העסקאות מבוצעות בכפוף לחשבונית/קבלה לרוכש ולחובות בית העסק תחת כל דין, לרבות תשלום מס כחוק. 

הזמנת מוצרים באמצעות האתר 

לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מדויקת וכתובת למשלוח (במידה ושונה מהכתובת הרגילה), כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך, מספר טלפון, וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה. 

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים או באפשרות ליצירת קשר איתך. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים.

אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים באמצעות האתר, הנהלת האתר תהיה רשאית לבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמה ולהזין אותם במקום המיועד לכך באתר. בעתיד, כשתבקש לקנות אצלנו מוצרים נוספים, ייתכן ונזהה אותך לפי שם המשתמש והסיסמה שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של פרטיך האישיים. יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך מכשיר הקצה שברשותך, עדיין מעודכנים. במידה שהפרטים אינם מעודכנים, אתה מתבקש לתקנם כדי שנוכל לספק את הזמנתך. בכל עת, תוכל לעדכן את פרטייך האישיים או את הסיסמה, באמצעות ממשק הניהול של חשבונך האישי באתר. 

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות מוחלטת כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך באתר. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. זכור: ככל שתחליף את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תיטיב את ההגנה על המידע בחשבונך.

הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

מוצרים

הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. הנהלת האתר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. האתר יציג בפנייך האם המוצר בו התעניינת מצוי במלאי במועד ההזמנה לפי מידע שקיבלה הנהלת האתר מבית העסק הרלוונטי. עם זאת, ככל ובשל תקלה יתאפשר לך להזמין מוצר שאינו מצוי במלאי במועד ההזמנה, בית העסק הרלוונטי יצור איתך קשר ויודיע לך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא”ל שמסרת ועשוי להציע לך מוצר חלופי. אם תקבל את הצעת בית העסק, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בכך. 

 

סל הקניות

מוצרים שאתה מעונין להזמין באתר יישמרו ב”סל הקניות” עד להשלמת תהליך ההזמנה. הנהלת האתר רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר. 

 

תקלה בהזמנה 

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר איתך ולמשלוח המוצרים. הנהלת האתר לא תעביר את ההזמנה שלך לבית העסק הרלוונטי אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן לא תקין וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר. אם לא תקבל פניה מהנהלת האתר או מבית העסק תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. אנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה.

 

לאילו אזורים ניתן להזמין?

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורי החלוקה של כל בית עסק (“אזורי החלוקה“). עלייך לוודא מול בית העסק כי בית העסק מספק מוצרים לאזורך, ניתן לצפות באזורי המשלוח של כל עסק בעמוד העסק שלו באתר. 

לא ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל אלא בהסכמה מראש ובכתב עם הנהלת האתר.

 

פרטים אישיים

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר והשימוש בהם ייעשה בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של האתר. אינך מחויב על פי חוק למסור לנו פרטים אלה, אולם ככל שלא תעשה כן, לא נוכל לטפל בהזמנתך וולהעבירה לבית העסק הרלוונטי. 

 

טופס שירות לקוחות מקוון

תוכל לפנות אל הנהלת האתר גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הפרטים שתמסור בעת הפנייה לשירות הלקוחות יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.

חל איסור לשלוח להנהלת האתר מידע שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי והנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לסייע למי שפונה אליה בפנייה הכוללת תכנים כאמור. 

 

מחירים 

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה ומדיניות בית העסק הרלוונטי).

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – הזמנתך תבוטל ולא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר.

הנהלת האתר איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר בשוק, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

 

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים שהזמנת יתבצע מול בית העסק הרלוונטי. לאחר השלמת ההזמנה באתר, אנו נעביר את פרטי ההזמנה לבית העסק הרלוונטי והוא יצור איתך קשר לצורך ביצוע התשלום עבור ההזמנה. 

בנוסף לאמור לעיל, במידה ובית העסק בחר לחבר מסוף סליקה מטעמו לחנות שלו באתר, תוכל להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך רכישה ישירות מבית העסק, בעזרת מסוף סליקה מאובטח שמאוכסן עבורו באתר. מסוף הסליקה הוא על שם בית העסק ולאתר אין צד בהעברת הכספים בינך לבין העסק, מלבד אכסון מסוף הסליקה של בית העסק באתר.

תשומת ליבך כי הנהלת האתר אינה צד לעסקה בינך ובין בית העסק וכל עניין הנוגע לתשלום עבור ההזמנה צריך להיות מופנה לבית העסק בלבד. לא תהיה לך כל טענה כלפי הנהלת האתר בקשר עם ביצוע העסקה ו\או ביטולה ו\או אספקת המוצר ו\או טיבו. 

 

מבצעים, הטבות והנחות

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. 

לתשומת ליבך: אין לך זכות מוקנית ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה משמשות להבהרה בלבד, ואינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. 

 

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, ייתכן ובית העסק ידרוש תשלום עבור דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרת לרכוש. 

בית העסק רשאי לשנות את דמי המשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה באתר.

 

דרכי ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ככל שאתה מעוניין לבטל עסקה שביצעת באמצעות האתר, עלייך לפנות לבית העסק עימו ביצעת את העסקה באמצעות כל אחד מהאמצעים הבאים – כתובת הדואר האלקטרוני, דואר רשום, פקס, טופס יצירת הקשר המופיע באתר האינטרנט או בשיחת טלפון עם נציג בית העסק. ביטול העסקה יתבצע מול בית העסק ובכפוף לתנאי הביטול של בית העסק. במידה ואין ברשותך דרך ליצור קשר עם בית העסק ניתן בכל עת ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר ואנו ננסה לסייע ביצירת הקשר עם בית העסק.

 

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

 

אחריות למוצרים

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק לך מוצרים איכותיים העומדים בדרישות האיכות שהציבה הנהלת האתר. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה אחראית לטיב ולאיכות המוצרים שרכשת מבית עסק שמוצריו מוצעים באתר או לכל נזק שנגרם לך בקשר עם מוצר שנרכש מבית עסק המוצג באתר. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בדבר כלשהו, נודה אם תיידע אותנו בכך על מנת שנוכל לשמור על איכות המוצרים המוצעים באתר. ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר גם באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך חלה עליך

הנהלת האתר תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת הזמנתך לבית העסק לאחר השלמת ביצוע ההזמנה. 

במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, בכפוף לתנאי ההחזר והביטול של בית העסק הרלוונטי. 

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של הנהלת האתר. במקרה זה תהיה אחריות הנהלת האתר מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו לצרכים אישיים בלבד ובכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד – 

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; 
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

הנהלת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנהלת האתר בעניין זה. 

 

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר הוא באחריותך הבלעדית והמלאה. 

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. 

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או שתשלח באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו אליך או אל משתמשים אחרים על-ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או ישלחו באמצעותו.

 

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש והסיסמה שלך, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרת אותם בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

 

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהנהלת האתר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא להנהלת האתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים. 

האתר מכיל קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי הנהלת האתר (כגון פייסבוק, לינקדין ואינסטגרם); הנהלת האתר אינה נושאת באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו , עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות ולפצות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או אילו מהמסמכים המחייבים, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו להנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג “TREEPO” וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו (“לוגו”), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו”ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ”ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

 

פרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת: https://treepo.co.il/privacy-policy/, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. 

 

שינויים בתנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה במקומות המתאימים באתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה במקומות המתאימים באתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.  

בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

דין וסמכות שיפוט 

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז, ישראל.

 

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין הנהלת האתר בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר. 

עודכן לאחרונה: 27 ביולי, 2021. 

0
  סל הקניות שלי
  העגלה שלך ריקה
   הפעלת קופון